Перейти на украинский язык Перейти на английский язык

Центральна міська бібліотека
ЦБС Шевченківського району м. Харкова

Програма розвитку ЦБС Шевченківського району міста Харкова на 1 та 5 років 2022-2026

Презентація програми

ЗМІСТ:

ВСТУП

1. СУЧАСНИЙ СТАН ЦБС ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ

2. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ЦБС ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ХАРКОВА

3. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ НА 2022–2023 РОКИ

4. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ НА 2022–2026 РОКИ

5. ПОПЕРЕДНІ ПРОГРАМИ

 

ВСТУП

Стратегічна програма розвитку ЦБС Шевченківського району на період 2022–2026 року розроблена згідно з Конституцією України, Законом України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» (зі змінами та доповненнями), Стратегією розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України», іншими законодавчими та нормативними документами у галузі інформаційно-бібліотечної справи та щорічним аналізом роботи бібліотек ЦБС.

Програма розвитку є основоположним документом роботи Централізованої бібліотечної системи Шевченківського району на 5 років до 2026 року включно. Вона грунтується на аналізі тенденцій розвитку культурної політики країни і спрямована на посилення ролі бібліотек у соціально-економічному і духовному житті Шевченківського району та міста Харкова.

1.     СУЧАСНИЙ СТАН ЦБС ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ

Діяльність бібліотек Централізованої бібліотечної системи Шевченківського району міста Харкова залучена до соціального життя міста та є важливою складовою культурного та інформаційного простору. Бібліотеки є загальнодоступними для всіх категорій користувачів. Вони забезпечують конституційне право громадян на вільний доступ до інформаційних ресурсів, задоволення їхніх культурних, освітніх, професійних, особистих потреб.

Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Бєлінського є також центральною бібліотекою у Шевченківському районі Харкова. Має шість бібліотек-філій: бібліотека № 17 ім. Л. Л. Гіршмана для людей з вадами зору (єдина, що працює для користувачів міста й області), бібліотека № 22 для дорослих, бібліотека сімейного читання, бібліотека № 11 сімейного читання, Центральна дитяча бібліотека, бібліотека № 35 для дітей.

Загальна площа складає 1403,4 м2, (для зберігання фондів 361,5 м2; для обслуговування користувачів 781,6 м2). На баланс ЦБС віднесено матеріальних цінностей на загальну суму 11758,5 грн. Бібліотеки ЦБС оснащено комп'ютерною та копіювально-розмножувальною технікою. Кількість комп'ютерів становить 89 одиниць, копіювально-множильних апаратів – 30, мультимедійного обладнання –14.

Всі бібліотеки мають доступ до Інтернет. Проведено ремонти у 4 бібліотеках (філія №17, бібліотека сімейного читання, ЦДБ ім. П. Панча). Добігає кінця капітальний ремонт у Центральній міській бібліотеці. Ремонту потребують 2 бібліотеки (Бібліотека-філія № 11 сімейного читання, бібліотека-філія № 22). Всі бібліотеки ЦБС оснащені сучасним обладнанням (стелажі, кафедри, робочі столи, стільці-крісла для відпочинку, виставкові вітрини, кондиціонери (ЦМБ Бєлінського)).

Загальна кількість спеціалістів ЦБС 48 осіб, з вищою освітою 45.

Щорічно бібліотеки ЦБС обслуговують близько 19,7 користувачів, з відвідуваністю 179,1 од., книговидачею  382,02 од.

 

2. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ЦБС ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ХАРКОВА

1. Розвиток ЦБС. Бібліотеки в житті міста

2. Організація обслуговування користувачів бібліотеками ЦБС

3. Актуалізація фондів бібліотек ЦБС

4. Інформатизація. Надання електронних ресурсів користувачам міста

5. Розвиток кадрового потенціалу

6. Стратегія зовнішніх зв'язків, дотримання європейських цінностей, співпраця, спонсори.

1. Розвиток ЦБС. Бібліотеки в житті міста

1.1. Бібліотеки Комунального закладу культури «Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Бєлінського централізованої бібліотечної системи Шевченківського району м. Харкова» є базовим елементом культурної, освітньої, інформаційної інфраструктури громади. Вони важливі для розвитку інформаційної та мовної культури нашого суспільства, патріотичного, правового та екологічного виховання, формування стійкого інтересу до вивчення та розуміння національної історії та культури. Бібліотеки сприяють розбудові читаючої та мислячої нації.

            1.2. В наш час, у зв’язку з орієнтацією діяльності бібліотеки на потреби жителів, індивідуалізацією обслуговування користувачів, приділенням особливої уваги забезпеченню їхніх інформаційних, культурних, соціальних, побутових запитів, створюється образ бібліотеки як центру громадського життя і культурного спілкування.

1.3. Обслуговування інвалідів зору забезпечує єдина в місті спеціальна бібліотека для людей з вадами зору № 17 ім. Л.Л. Гіршмана. Вона задовольняє потреби інвалідів у читанні та інформації та наближає книгу до місця їх перебування, роботи, мешкання.

1.4. Роботі бібліотек сприяють ділові й творчі зв’язки з представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, культурно-мистецькими й навчально-просвітницькими закладами, соціальними службами, громадськістю та засобами масової інформації.

1.5. Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Бєлінського є головним методичним центром для публічних бібліотек міста.

Очікувані результати:

-                  Збереження і зміцнення чинної системи публічних бібліотек району: подальша їх адаптація до змін, умов обслуговування, максимальне використання ще нереалізованих можливостей.

-                   Безперервність модернізації бібліотек.

-                  Розширення меж бібліотечного обслуговування, як локальних, так і віддалених користувачів за допомогою сайту бібліотеки, соціальних мереж, блогів, віртуальної довідкової служби тощо.

-                  Збільшення обсягів фінансування бібліотек.

-                  Якісні зміни в технології обслуговування читачів, ресурсній та матеріально-технічній базі бібліотек.

-                  Особлива увага — обслуговуванню інвалідів зору, задоволення їхніх інформаційних потреб, комплектування бібліотеки-філії № 17 літературою шрифтом Брайля, технічними засобами та пристроями, а також програмним забезпеченням, що дозволяють читачам-інвалідам отримувати доступ до інформації як у друкованому так і в електронному форматі.

 

2. Організація обслуговування користувачів у бібліотеках ЦБС

2.1 ЦБС забезпечує громадянам рівні права на загальнодоступне бібліотечне обслуговування незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання.

2.2. Забезпечуються права на доступ до інформації та досягненням вітчизняної і світової культури особливим групам населення: людям, що мають обмеження по здоров’ю (інваліди зору, слуху, інваліди інших категорій та інші соціально незахищені групи).

2.3. Бібліотеки ЦБС як культурні центри: відродження найкращих традицій духовності, толерантності, розмаїття української культури та культури Харківщини, розвиток різних форм роботи щодо розкриття творчого потенціалу читачів, співпраця з закладами культури та освіти.

2.4. Дитячі бібліотеки та бібліотеки сімейного читання: центри освіти та самоосвіти, духовного та естетичного розвитку дітей.

Очікувані результати:

-        Оптимізація розпорядку роботи з позиції зручності для користувачів.

-        Відкритість бібліотечних фондів.

-        Забезпечення доступу до Корпоративного електронного каталогу.

-        Обслуговування віддалених користувачів (Електронна доставка документів)

-        Участь бібліотек ЦБС в організації змістовного дозвілля громадян: літературні та мистецькі конкурси, зустрічі з письменниками, митцями, просто цікавими людьми; різноманітні клуби.

 

3. Актуалізація фондів бібліотек ЦБС

3.1. Єдиний фонд ЦБС є універсальним за змістом і формується з документів різних типів на різних носіях інформації. З особливою повнотою формується фонд місцевих (краєзнавчих) документів.

3.2. Фонд бібліотек ЦБС формується з урахуванням інформаційних потреб і особливостей населення та постійно оновлюється.

3.3. Безпека бібліотечних фондів.

Очікувані результати:

-                  При формуванні бібліотечних фондів поєднувати традиційні джерела і нові: книжкові магазини, книготорговельні фірми, спеціалізовані книготорговельні структури на базі видавничих організацій, спонсорську допомогу.

-                  Співпрацювати із місцевими видавництвами.

-                  Бібліотеки, що входять до складу ЦБС, забезпечують належне зберігання книжкових фондів шляхом обліку, раціональної організації, контролю за використанням, своєчасного здійснення ремонту та реставрації документів, здійснення санітарно-гігієнічних заходів.

4. Інформатизація. Надання електронних ресурсів користувачам міста

4.1. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням АІБС Absotheque Unicode під час реалізації міської програми «Корпоративна мережа міських масових бібліотек. Впровадження нових інформаційних технологій» з метою удосконалення інформаційно-бібліотечного обслуговування читачів.

4.2. Бібліотеки ЦБС — центри доступу до інформаційних ресурсів України, світу. Оперативність, адекватність і повноту задоволення інформаційних потреб.

4.3. Розвиток інформаційної культури користувачів.

Очікувані результати:

-                  Забезпечити доступ населення до соціально значущої інформації через бібліотеки, приділення уваги вихованню інформаційної культури користувачів, розширення асортименту бібліотечно-інформаційних послуг.

-                  Організувати довідково-бібліографічне обслуговування в автоматизованому режимі за допомогою «Корпоративного електронного каталогу».

-                  Створити краєзнавчий електронний ресурс: тематичні бази даних, що відображають напрямки розвитку місцевої громади, її історичну пам'ять.

-                  Запровадити віртуальне інформаційне обслуговування за допомогою Інтернет, через офіційний сайт та інші ресурси.

-                  Сприяти інтеграції в міжбібліотечний інформаційний простір.

-                  Розвивати корпоративну співпрацю, яка передбачає об'єднання зусиль публічних бібліотек міста зі створення та використання інформаційних та інших ресурсів, впровадження нових технологій (Корпоративна мережа публічних бібліотек міста Харкова).

-                  Організація спеціальних уроків, семінарів, тренінгів з користування комп’ютером, навчання читачів основам роботи з Інтернетом, з електронними ресурсами, з навчальними програмами.

 

5. Розвиток кадрового потенціалу

5.1. Інноваційні підходи до реалізації поставлених завдань вимагають наявності у бібліотечних фахівців умінь і навичок, що сприяють організації, управлінню та здійсненню діяльності. Будь-який бібліотечний працівник повинен розуміти зміст інноваційних процесів, знати світовий рівень розвитку бібліотечно-інформаційної науки, технологій, вміти відслідковувати тенденції їх розвитку, володіти навичками інноваційного проектування.

Очікувані результати:

-                  Далі розвивати інноваційну політику бібліотечного обслуговування населення за допомогою багаторівневої системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників бібліотек.

-                  Особливе місце приділяти підготовці кадрів для роботи у сфері інформаційних технологій, адаптація знань і навичок бібліотечних працівників до нових, швидко змінюваних вимог суспільства.

-                  Впроваджувати систему дистанційного навчання бібліотечних працівників через вебінари і on-line-конференції.

-                  Залучити до роботи в бібліотеках ЦБС активних молодих творчих спеціалістів, випускників культурно-освітніх навчальних закладів.

-                  Враховувати гендерну рівність

-                  Організовувати і проводити професійні конкурси.

 

6. Стратегія зовнішніх зв'язків, дотримання європейських цінностей, співпраця, спонсори

6.1. Розвиток громадської активності, співпраця з різними організаціями особливо актуальні сьогодні і сприятливо впливають на діяльність бібліотек. Успіх бібліотеки багато в чому залежить від того, наскільки вдало збудовані її взаємини в зовнішньому середовищі.

Очікувані результати:

-                  Встановити взаємини з владою з метою лобіювання професійних інтересів бібліотекарів на всіх рівнях.

-                  Розвивати співпрацю з музеями міста, творчими спілками, громадськими об'єднаннями.

-                  Надалі співпрацювати з міжнародними організаціями.

-                  Розвивати міжнародні професійні зв’язки.

-                  Випускати різного роду бібліотечні новини, публікації, рекламу бібліотеки.

 

3. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 2022–2023 РОКІВ

1. Формувати та постійно оновлювати фонд бібліотек ЦБС з урахуванням інформаційних потреб та особливостей населення.

2. Провести діагностику та заправку вогнегасників, придбати вогнегасники, провести замір опору пожежної безпеки.

3. Встановити захисну сигналізацію для забезпечення збереження бібліотечних фондів і комп'ютерної техніки та іншого обладнання.

4. Забезпечити технічне оснащення бібліотек сучасним обладнанням, зокрема для обслуговування інвалідів (за наявності коштів): Настільний принтер шрифтом Брайля VP EmBraille Viewplus VPTT1702-01 (філ. № 17); для покращення обслуговування читачів та збільшення інформативності  придбати Інтерактивний кіоск Корсар (ЦМБ ім. В. Г. Бєлінського).

5. Організувати обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки (діагностика, ремонт); заправку картриджів для принтерів.

6. Продовжувати автоматизацію бібліотечних процесів з використанням АІБС Absotheque Unicode в ході реалізації міської програми «Корпоративна мережа міських масових бібліотек. Впровадження нових інформаційних технологій». Продовжити роботу над створенням Корпоративного електронного каталогу та бази даних читачів.

7. Регулярно проводити індивідуальні та групові заняття з основ комп’ютерної грамотності літніх людей «Комп’ютерний лікнеп». Збільшити кількість бібліотек району, що проводять спеціальні уроки, тренінги з користування комп’ютером, навчають читачів основам роботи з Інтернетом, з електронними ресурсами та співпрацювати з Департаментом цифрової трансформації за програмою «Дія. Цифрова освіта».

8. Підтримка та реконструкція офіційного сайту ЦМБ та сторінки в Facebook.

9. Для покращення позитивного іміджу бібліотеки та залученню до бібліотеки більшої кількості користувачів, підтримати Культурно-просвітницькі проекти Центральної міської бібліотеки ім. В. Г. Бєлінського: Український центр «Мова калинова», Художньо-мистецький проект «Славетні художники світу», Молодіжний проект «ХАРКІВГРАД», Музичний проект «Світові музичні шедеври», Молодіжний літературний проект «Молоді літератори Харківщини», Літературний проект «Зустрічі біля каміну», Літературно-музичний проект «В обіймах музики слова».

10. Підготувати та провести конкурси:

      Міський літературний конкурс «Людина. Доля. Епоха» та  дитячий творчий конкурс «Світ у дитячих руках» за підтримки Департаменту культури Харківської міської ради. За результатами конкурсу — видати альманах.

      Творчий міжнародний конкурс «Грані майстерності». За результатами конкурсу — видати альманах «Я — женщина» (за підтримки спонсорів).

11. Активізувати роботу бібліотечних клубів ЦБС: Літературно-музична вітальня «Слобожанщина»; Жіночий клуб «Лада»; Літературний клуб «Литterra» (ЦМБ); Клуб цікавих зустрічей «В кругу друзей» (ф.22); Хобі-центр (С/Ч); Дитячий краєзнавчий клуб «Юний етнограф» (ф. 11); Клуб практичної психології (ЦДБ)

12. Співпрацювати з ОМНЦ підвищення кваліфікації працівників культури.

13. Провести косметичний ремонт філії № 11 сімейного читання, філії № 22 (за наявності коштів).

14. Співпрацювати з Харківською державною академією культури, ХДНБ ім. В. Г. Короленка

 

4. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ НА 2022–2026 РОКИ

1. Зберегти мережу ЦБС.

2. Оновити парк персональних комп'ютерів і придбати нове програмне забезпечення з різних напрямків бібліотечної діяльності (за наявності коштів).

3. Підключити філію № 11 сімейного читання, філію № 35 для дітей, ЦДБ ім. Петра Панча, бібліотеку сімейного читання до оптоволоконного швидкісного інтернету.

4. Оптимізувати і модернізувати систему обслуговування (електронна книговидача, електронна доставка документів).

5. Перевести карткові каталоги в електронний вигляд.

6. Продовжити відповідно до плану перехід бібліотек ЦБС з ББК на УДК. Використання індексів УДК при обробці нових надходжень та внесення опису в Електронний каталог. Використання індексів УДК при ретроконверсії фонду бібліотек та внесенні опису в Електронний каталог.

7. Співпрацювати з міжнародними організаціями: Генеральним консульством Республіки Польща у Харкові,  Представництвом ЄС в Україні.

8. Співпрацювати з Державною установою «Український інститут книги», Харківським видавництвом «Ранок», видавництвом «Vivat», Книжкова премія «Еспресо. Вибір читачів»

9. Співпрацювати з різними організаціями: гуманітарним факультетом «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Харківського аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського, Харківською державною академією культури, бібліотекою військової частини № 3017 ім. П. Болбочана Національної гвардії України, компанією «Технології для людей», Медіагрупою «Накипело» та ін.

10. Розвивати і розширювати інформаційні можливості сайту та інших інтернет-ресурсів.

11. Відображення фонду ЦБС у Корпоративному електронному каталозі ;

12. Створення повнотекстової бази даних;

13. Придбання обладнання для електронної книговидачі.

 

5.     ПОПЕРЕДНІ ПРОГРАМИ

Програма розвитку ЦБС Шевченківського району міста Харкова на 1 і 5 років 2017-2021

На нашому сайті з'явився ресурс, який допоможе знайти найближчу до вас бібліотеку, дізнатися, як з нею зв'язатися і скористатися її послугами. Будемо ближче в цифровому і реальному світі!
Календар подій
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Банери партнерів

Проверка тИЦ и PR
Центральна міська бібліотека централізованої бібліотечної системи Шевченківського району м. Харкова

Адреса: Україна, Харків, 61058, вул. Данилевського, б. 34
Телефон: (057) 705-19-90.
Телефон: +38 096-860-08-20.
E-mail: citylibbelin@gmail.com
Розклад роботи - з 10.00 до 18.00
Вихідний день – вівторок, влітку: субота та неділя
Санітарний день – останній день місяця
Детальна контактна інформація
©Copyright ЦМБ ЦБС Шевченківського району м. Харкова
2011-2024